EducaliaPlanet
EducaliaPlanet

CURSOS VARIS

Els cursos que a continuació llistem, estan pensats per realitzar-los en un màxim de temps d´entre 2 a 6 hores. Tots ells estan bassats en experiències que podem aprofitar-les per millorar el nostre ritme de vida, que ens poden servir en el treball, a la nostra llar, etcétera…S´aprofiten els mateixos per explicar vivències pròpies i treure'n conclusions. També poden servir per millorar la vida asociativa de les entitats sense ànim de lucre, escoles, grups d´adults, i en general buscar noves respostes i propostes al sistema de vida que portem avui dia.

 

LLLISTAT DELS CURSOS

  1. Com simplificar la nostra vida cuotidiana?
  2. Astronomia
  3. Com gestionar el nostre temps.
  4. Com fer que la nostra compra sigui el màxim d´ecològica?

Contacte:

EducaliaPlanet
Sardana 7
08241 Manresa

-Barcelona-

 

+34 659 942 488