EducaliaPlanet
EducaliaPlanet

CURSOS VARIS

Els cursos que a continuació llistem, estan pensats per realitzar-los en un màxim de temps d´entre 2 a 6 hores. Tots ells estan bassats en experiències que podem aprofitar-les per millorar el nostre ritme de vida, que ens poden servir en el treball, a la nostra llar, etcétera…S´aprofiten els mateixos per explicar vivències pròpies i treure'n conclusions. També poden servir per millorar la vida asociativa de les entitats sense ànim de lucre, escoles, grups d´adults, i en general buscar noves respostes i propostes al sistema de vida que portem avui dia.

 

LLLISTAT DELS CURSOS

  1. Com simplificar la nostra vida cuotidiana?
  2. Com millorar, potenciar i motivar a les persones que tènen càrrecs en societats, clubs i associacions vàries.
  3. Com gestionar el nostre temps.
  4. Pautes per crear una associació.
  5. Com fer que la nostra compra sigui el màxim d´ecològica?
  6. Com fer adob natural a partir dels residus orgànics que generem a casa nostra?.

Contacte:

EducaliaPlanet
Sardana 7
08241 Manresa

-Barcelona-

 

+34 659 942 488