EducaliaPlanet
EducaliaPlanet

PRESENTACIÓ

EducaliaPlanet, és una empresa que ofereix diversos serveis culturals i lúdics, adaptats principalment al món escolar, per a administracions, centres culturals i associatiu.

Actualment disposem d'una infraestructura suficient per a oferir activitats itinerants que tenen un gran pes dins del currículum escolar com poden ser els tallers d'Astronomia amb llur planetari itinerant, nits d'observació i altres activitats complementàries; el taller de les energies renovables dedicat exclusivament a difondre les avantatges de l'ús d'energies provinents del Sol, vent i aigua, i poder constatar la seva efectivitat, resoldre problemes mediambientals de contaminació produïda pels combustibles fòssils, i poder observar que amb un canvi de paradigma energètic aconseguiríem tenir un ambient més net, més llocs de treball i autoproduïrnos la nostra pròpia energia sense necessitat de dependre d'altres països.

També destacar el taller itinerant de perfumeria, on els alumnes o persones que realitzin aquest taller es podran fer la seva pròpia colònia realitzada a partir de plantes naturals que tenim al nostre abats.

Per tant, destaquem els següents apartats:

El Planetari Viatger Zeus: Amb tot d'activitats complementàries i programes específics dirigits als diferents graus curriculars de les escoles, però també al públic en general.

El Taller Itinerant de les Energies Renovables: Un taller on els alumnes i fins hi tot altres grups no escolars que ens ho demanin, podran copsar el bon funcionament de les principals fonts energètiques renovables, llur enfocament i aprofitament. També podran veure i experimentar l'efectivitat  d'aquestes.

El Taller Itinerant de Perfumeria: On aprendrem a fer colònia casolana tot aprofitant les plantes aromàtiques del nostre entorn més proper. També aprendrem que les mateixes plantes tenen facultats curatives i que amb una vintena, ja podríem fer una farmaciola per curar malalties molt comuns.


Animació per a festes i esdeveniments varis: Tenim tot un paquet on podem amenitzar des de festes de final de curs, com mítings, festes de barri, de l'escuma i un llarg etcètera.

També infraestructura com taules, cadires, escenaris per poder complementar les festes.

Tallers manuals: Aquí en aquest apartat tenim un gran ventall de fer tallers diversos. Nosaltres ja aportem els materials i educadors.

Itineraris i visites culturals: On podrem fer una sortida visitant llocs i indrets que ens sorprendran per conèixer més intensament la natura, el medi, de fer activitats ancestrals, de fer país.

I moltes altres propostes que de segur us agradaran moltíssim!

 

 

 

 

 

<< Nuevo campo para texto >>

Contacte:

EducaliaPlanet
Sardana 7
08241 Manresa

-Barcelona-

 

+34 659 942 488